Aktualny odpis z KRS - www.amicus.tychowo.pl

www.amicus.tychowo.pl

Aktualny odpis z KRS

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ